Bijna 10% van de provincie Overijssel bestaat uit landgoederen: een evenwichtig geheel van natuur, landbouw en cultuurgeschiedenis. Het zijn de kroonjuwelen van de provincie. Ervaar de rust, de schoonheid en de historie.
Op deze website wordt u geïnspireerd.

Foto: Paul Compier

Landgoed van de maand: De Sprengenberg

Landgoed met een bijzonder huis midden in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.
> Lees meer

Deze website

De website 'Landgoederen in Overijssel' biedt historische, toeristische en landschappelijke informatie over Overijsselse landgoederen. Daarnaast biedt de site informatie over de verschillende aspecten van landgoederen in Overijssel en hun achtergronden.

Overijsselse landgoederen

Overijssel is bij uitstek een provincie die zich kenmerkt door vele landgoederen. De provincie heeft 270 historische landgoederen van vóór 1960. Deze landgoederen beslaan samen een oppervlakte van ruim 30.000 hectare. Dat is bijna een tiende van het totale grondoppervlak van Overijssel. De landgoederen zijn de kroonjuwelen van de provincie en dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit van Overijssel. Dankzij de sterke samenhang van landschapselementen, landbouw, natuurbeheer, bebouwing, bosbouw, cultuurhistorie en recreatie, zijn landgoederen goed leesbare en beleefbare werklandschappen. Overijsselse landgoederen onderscheiden zich van landgoederen elders in Nederland door het grote aandeel in particulier eigendom en bewoning.

Nieuws

Nieuwe achtergrondartikelen

De website Landgoederen in Overijssel wordt periodiek aangevuld. Nu hebben we vier nieuwe en boeiende achtergrondartikelen toegevoegd:

Historisch kleurgebruik op landgoederen: Hoe zit het toch met die mooie gekleurde luiken die je op landgoederen altijd ziet?

Textiellandgoederen in Twente: Vanaf de 19e eeuw lieten de Twentse 'textielbaronnen' fraaie buitenplaatsen bouwen.

Buitenplaatsen voor de adel: Het bezit van een havezate was ook een manier om politieke macht uit te oefenen.

Publicaties over landgoederen, havezaten en kastelen.

Lees meer >

De kroonjuwelen van de provincie Overijssel in het zonnetje

Landgoederen in Overijssel

Bijna 10% van de provincie Overijssel bestaat uit landgoederen: een evenwichtig geheel van natuur, landbouw en cultuurgeschiedenis. Het zijn de kroonjuwelen van de provincie. Ervaar de rust, de schoonheid en de historie.
Op deze website wordt u geïnspireerd.

Zoek een Overijssels landgoed

Of zoek op de kaart >

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is (met recht) trots op haar landgoederen en benoemt ze vaak als 'parels die gekoesterd zullen worden'. De provincie ziet ook dat het belangrijk is om landgoederen te faciliteren met het in evenwicht houden van kosten en baten.

De Omgevingsvisie Overijssel geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel weer. De visie biedt handvaten voor het behoud en de ontwikkeling van landgoederen in de toekomst.

Overijssels Particulier Grondbezit

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur en van landgoederen; cultureel erfgoed dat vaak al eeuwen lang in dezelfde hand is.

De leden van OPG beheren zo'n 40.000 hectare aan natuur, bos en landbouw. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie.