Midden in Twente ligt het circa 65 ha. grote landgoed Baasdam, omgeven door bossen, houtwallen en weilanden. Kunstwerken, een grote vijver en het historische landschapspark verfraaien het landgoed.

De eigenaren van Baasdam spannen zich in om het landgoed duurzaam in stand te houden. Ze zetten zich in voor natuurbehoud en -ontwikkeling door de weides minder intensief te laten begrazen en ruimte te gegeven aan natuurlijk grasland. Tevens wordt op de es sinds een paar jaar weer winterrogge verbouwd, wat een typisch Twents beeld geeft.

Bijzonderheden

Over het landgoed stroomt een aantal meanderende beken en er zijn verspreid over het landgoed diverse kikkerpoelen aangelegd. In 2002 is op het oostelijk deel van het landgoed in samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel een Retentie- en Natuurgebied aangelegd van ongeveer 6 hectare, waardoor de Baasdammerbeek opnieuw meandert. Hier wordt het teveel aan water tijdelijk opgevangen en dit wordt gecombineerd met natuurbeheer.

Wattez park

Op het gebied van cultuurhistorie heeft met onlangs door het adviesbureau SB4 onderzoek laten doen naar het landschapspark van Wattez. Hieruit is ook een plan gemaakt voor hoe de cultuurhistorische waarden hiervan teruggebracht kunnen worden (als deze door de tijd zijn verdwenen) en hoe anderen te versterken.

Vrijwilligers

Op het landgoed zijn verschillende vrijwilligersclubs actief. Natuurwerkgroep De Wandelende Tak verricht regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan het bos en aan de paden. Ook is de natuur- en vogelwerkgroep "De Grutto" uit Weerselo actief op Baasdam; ze hebben maarliefst 62 nestkastjes opgehangen, ze monitoren de bezetting ervan en geven dit door aan de Vogelbescherming. De vogelwerkgroep geeft ook ieder jaar voorlichting over de nestkastjes en hun bewoners aan leerlingen uit groep zeven en acht van basisscholen uit de omgeving. De leerlingen mogen dan ook mee op controle.

Geschiedenis

De geschiedenis van Baasdam gaat terug tot in de 15de eeuw wanneer er gesproken wordt over een pachtersfamilie "ten Baesdam" die op de boerderij werkt en woont. Dit erf is nog steeds het centrum van het landgoed. De naam Baasdam komt waarschijnlijk van een grote, hoge (baas) wal (dam) die aan de westkant van het landgoed in het landschap ligt. Deze wal is hoogstwaarschijnlijk ontstaan in de laatste ijstijd, maar hij is nog eens extra geaccentueerd door een lange houtwal.

Erve Baasdam plus 30 hectare heide ten oosten van de boerderij, kwam rond 1900 in handen van de familie Ter Kuile. Zij zijn begonnen met de ontginning van dit stuk; op de lagere gedeeltes werd de heide omgezet in weilanden en de hogere gedeeltes werden ingeplant met bos.

De tuin en landschapsarchitect Pieter Wattez heeft het park rondom het huis ontworpen. In 1939 werd Baasdam openbaar geveild en gekocht door Egbert Gorter die firmant was bij de textielfabriek Ten Cate. In de Tweede Wereldoorlog is de vijver in het landschapspark dat door Wattez was ontworpen, verder uitgegraven om de arbeiders op die manier onder tewerkstelling in Duitsland uit te laten komen. Wattez heeft in het park ruimte gelaten voor de bouw van een landhuis. Door het overlijden van Egbert Gorter, is dit plan echter nooit gerealiseerd. In de jaren '70 van de vorige eeuw is wel het Vijverhuisje op die plek neergezet.