Door haar glooiende ligging en oude bossen afgewisseld met eikenwallen en kleine weidepercelen wordt het landgoed gekenmerkt door een fraai coulisselandschap.

Het landgoed Bekspring ligt ten noorden van Oldenzaal, aan de westzijde van de weg Oldenzaal-Denekamp (N342). Het landgoed ligt in de gemeenten Losser, Dinkelland en Oldenzaal. De totale oppervlakte omvat ruim 100 hectare.

Bijzonderheden

De oeroude es, die de naam Hondeborg draagt, is in 2013 hersteld. Er stonden doorgegroeide kerstdennen, waardoor de prachtige oude eiken die om de es staan niet meer zichtbaar waren. Bij het herstel zijn de dennen weggehaald, de oude eiken voorzichtig gesnoeid en is de toegangslaan opnieuw met eiken ingeplant. Op de es wordt, zoals in het verleden, graan verbouwd.

Geschiedenis

De locatie van het landgoed werd al vroeg in de geschiedenis bewoond. De veldnaam  Hondeborg verwijst waarschijnlijk naar een versterking die op die plek heeft gestaan. In het schattingsregister van Twente uit 1475 wordt het erf Hekersche Hove, onderdeel van de marke Berghuizen, genoemd op de locatie van de huidige boerderij Bekspring. In het verpondingsregister van 1601 duikt opnieuw deze naam op (als Hegerschehove). De huidige boerderij Bekspring is een 18de eeuwse katerstede. Een katerstede was een boerderij waar een boer op woonde, die geen aandeel in de marke had. Dit in tegenstelling tot een gewaard erve: hier woonde een boer met rechten in de marke.

De naam Bekspring verwijst naar de op het landgoed gelegen bron (nu de vijver in het park bij het landhuis). De basis voor het huidige landgoed is in het begin van de 20ste eeuw gelegd door Willem Joan Blijdenstein, een bekend textielindustrieel. Hij kocht rond de eeuwwisseling de boerderij Bekspring met zijn oude eikenbossen en cultuurgronden. De familie Blijdenstein bouwde er rond 1915, naar goed Twents gebruik, een theehuis, in de volksmond "de Hut" genaamd. De Hut diende als zomerverblijf naast het woonhuis "Windhoek" in Enschede. In 1925 werd het landgoed fors uitgebreid met de aankoop van "de Hakenberg" (gronden aan de oostzijde van de weg Oldenzaal - Denekamp). Het landgoed besloeg uiteindelijk 250 ha. In 1937 heeft Hendrik Blenken Blijdenstein, een zoon van Willem Joan Blijdenstein en de vader van de huidige directeur van het landgoed, villa Bekspring gebouwd.

Het bezit van Willem Joan is rond 1955 onder zijn vijf kinderen verdeeld. Zoon Hendrik erfde Bekspring en Pieriksbos. In de periode 1963-1976 kon door vererving en aankoop weer diverse delen aan het landgoed Bekspring worden toegevoegd. In 1977 hebben de huidige eigenaren de landgoed Bekspring BV opgericht om de samenhang en de continu├»teit van het landgoed te verzekeren.