Bruinehaar maakte lange tijd deel uit van landgoed Huize Almelo en is gerangschikt onder de NSW. In het westelijke gedeelte zijn bosgebieden, (berken)lanen, singels en meidoornhagen aangelegd. Pal naast het landgoed ligt het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen.

Langs de grens met Graafschap Bentheim ligt de buurschap Bruinehaar ("Broune Haer" en later "De Boerschap Bruyne Haer") die vanaf de middeleeuwen behoorde tot de Heerlijkheid Almelo. Na de ontginning door de monniken van het klooster in Sibculo werd de heide van Bruinehaar gebruikt om de schapen te weiden.