De Fraach ligt buiten het dorp Buurse, tegen de Duitse grens aan. Het landgoed maakt deel uit van de gemeente Haaksbergen. Ten noorden wordt het landgoed begrensd door de Buurserbeek en ten zuiden door de Alsteedseweg.

Ten westen van het landgoed grenst het landgoed aan gronden van Natuurmonumenten die via een uitgestrekt bosgebied overgaan in het natuurreservaat "Witte Veen".

Geschiedenis

Het "Erve de Harmölle", wat de eerste vermelding is van De Fraach, is eeuwenoud. Al in het register van goederen van Hendrik Graaf van Dale en Heer van Diepenheim daterend uit 1188, wordt ernaar  verwezen. In die eeuwen stond de boerderij dichter bij de Buurserbeek want in verscheidene geschriften is er sprake van, dat de boerderij en de watermolen een onlosmakelijk geheel vormden. Vast staat dat in 1754 een nieuwe boerderij Harmölle, gebouwd op de plaats waar het erve nu nog staat, werd betrokken. De watermolen, bekend als Neder Harmölle, boet na 1350 sterk aan belang en betekenis in en verdwijnt zelfs helemaal. Dit komt doordat er stroomopwaarts in Duitsland op steenworp afstand de watermolen Boven Harmölle is verschenen.  Het erf van het huidige Landgoed "De Fraach" ligt naar alle waarschijnlijkheid op de plaats waar vroeger de Neder Harmölle heeft gestaan. Dit erf is door de familie Van Mast, na het opheffen van het markestelsel rond 1825 aangekocht.

De naam

De oorspronkelijke boerderij die op "De Fraach" stond, droeg de naam "Arendshuis" en stond vlakbij de Buurserbeek. Deze boerderij was gebouwd als "lijftocht". Een lijftocht is een kleine boerderij, gebouwd voor de ouders die hun boerenbedrijf verlaten voor de jongere generatie, die het bedrijf voortzetten (erfopvolgers). De naam "Harmöllenwönner" wordt ook genoemd. In deze betekenis zou de boerderij een onderkomen van pachters van erve "Harmölle" zijn. Die boerderij werd van 1832 tot 1918 bewoond door de familie Westendorp. "Het Arendshuis" werd in 1918 afgebroken en in hetzelfde jaar werd de huidige boerderij gebouwd op een hoger gelegen plek. Vermoedelijk is het gebintwerk uit de 17e eeuw, afkomstig van het "Arendshuis".

Alfred Henri Menko kocht in 1926 de huidige boerderij met gronden van de familie Van Mast. Na aankoop door Menko kreeg het door hem aangekochte deel de naam "De Fraach". Deze naam is geen traditionele veldnaam, maar een samentrekking van de beginletters van de namen van zijn echtgenote, hemzelf en zijn kinderen (Frederika, Alfred, Ada, Conny en Hellen).
Alfred Menko is in 1940 naar de Verenigde Staten vertrokken. Boerderij en gronden werden na de oorlog verkocht aan Lo van Gelderen, eveneens textielfabrikant uit Enschede. Inmiddels is het bezit ondergebracht in een BV, waarvan de aandelen in handen zijn van de familie Van Gelderen .