De Gunne ontwikkelde zich in de loop der eeuwen van katerstede tot spieker en werd later een huis met allure. In het vroege voorjaar staat de parkweide voor het hoofdhuis vol met bloeiende stinzenplanten.

Landgoed De Gunne ligt ten noorden van het dorp Heino en wordt sinds 1828 doorsneden door de Zwolseweg (N35). Het grootste gedeelte van het landgoed ligt ten noordoosten van de Zwolseweg. De omvang van het landgoed bedraagt ruim 110 hectare. Zuidelijk op het landgoed ligt de historische buitenplaats met daarop huize De Gunne. Zowel het landhuis als de historische aanleg, de hovenierswoning en enkele andere elementen hebben de status beschermd rijksmonument.

Bijzonderheden

Op uniek en gedetailleerd bewaard gebleven kaarten uit omstreeks 1730 zien we onder meer het Huijs de Gunne, een grote Heeren Tuijn met broderievakken, boomgaard en visvijver, een duiventil, een sterrenbos en een uitgebreid lanenstelsel met hoofdlaan, zijlanen en buitenlanen die zijn aangelegd in een formele stijl. Het betrof het buitenverblijf van het in Zwolle woonachtige oud-patriciërs geslacht Van Sonsbeeck, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de veertiende eeuw. In de winterperiode werd het huis bewoond door de hovenier en de dienstmeid.

Geschiedenis

De eerste vermelding van de naam De Gunne stamt uit 1583. De vermelding van één van de op het landgoed gelegen boerderijen gaat terug naar 1397. Bij een andere boerderij zijn vermoedelijk laat twaalfde eeuwse bewoningssporen gevonden. In deze streek zijn vermoedelijk al in de tiende en elfde eeuw ontginningswerkzaamheden begonnen. Het landgoed is gelegen aan twee zeer oude, belangrijke, verbindingswegen. Het betreffen de Zandsteeg (tegenwoordig Zuthemerweg) en de 'groote Route' (tegenwoordig Twentseweg).

In de zeventiende eeuw was er sprake van de katerstede De Gunne. Een katerstede betrof een kleine boerderij met enkele landerijen. In 1639 verkochten de erfgenamen van Derck van Sonsbeeck hun aandeel in de katerstede. In 1716 is er sprake van 't Spyker (spieker) De Gunne. In 1727 kwam De Gunne opnieuw in handen van de familie Van Sonsbeeck. Med. Dr. G.A. van Sonsbeeck was de eerste eigenaar in een reeks van vele generaties die volgden. In de eerste helft van de negentiende eeuw maakte landgoed De Gunne onderdeel uit van een uitgestrekt bezit van het geslacht Van Sonsbeeck waartoe ook de aangrenzende landgoederen Den Alerdinck en De Colckhof behoorden.

In het eerste kwart van de negentiende eeuw heeft huize De Gunne haar huidige allure gekregen. De voorgevel is hierbij verplaatst naar de zuidzijde. De gevelgedenksteen vermeldt de datum 4 februari 1822. In dezelfde tijd is er een tuin met park in Engelse landschapsstijl aangelegd naar het ontwerp van landschapsarchitect G.A. Blum. Ook hier is kaartmateriaal van bewaard gebleven. Dit is als uniek te bestempelen. Naast het materiaal van Huize Almelo en de Fraeylemaborg (Gr.) is er verder geen kaartmateriaal van deze Overijsselse landschapsarchitect bekend.
In 1828 werd het landgoed doorsneden door de Rijksstraatweg (huidige N35). De plannen van de Overijsselsche Spoorwegmaatschappij uit 1845 om parallel aan de oostzijde van de weg een spoorverbinding vanuit Zwolle naar Almelo aan te leggen zijn nooit ten uitvoer gebracht.