Het landgoed De Velner ligt ten zuiden van Heino en ten westen van de Heinoseweg (N35). Dit is de weg van Raalte naar Heino. Vanaf het erf De Velner kijkt men door de Velnerallée. Aan beide kanten van deze lange alleé staan imposante eiken.

Landgoed De Velner wordt samen met landgoed Windesheim beheerd door de Stichting Landgoed Windesheim

Geschiedenis

Erve en goed de Velner komen we al in 1382 tegen, toen Laurens van Buckhorst deze in leen hield van de bisschop van Utrecht. Ook zijn dochter Anna werd met de Velner beleend. In 1398 werd het verkocht aan Bertold van Bakerweerde. Daarna ging het via zijn zoon Gosen via verkopen en verervingen over op Nicolaas Pruimers. Die liet de havezate in 1837 in het openbaar veilen. De havezate bestond toen uit "een zeer logeabel heerenhuis waarin onderscheidene vertrekken, twee bouwhuizen en verdere getimmerten, spatieuze tuinen met uitgezochte vruchtbomen beplant, alles besloten in de gracht"

Ondanks dat de verkoop werd aangehouden, ging men in 1838 over tot de afbraak van het herenhuis. Nicolaas Pruimers en zijn vrouw Christina Fortuyn stierven kort na elkaar in 1861. Toen al was hun zoon Daniël overleden, die enige jaren daarvoor in het huwelijk was getreden met Johanna Theodora barones van Dedem. De dochter uit dit laatste huwelijk, Margaretha Daniëlla Pruimers, overleed in 1950 te Lausanne, Zwitserland. Zij liet in het testament haar bezittingen, waaronder de Velner, na aan haar neven en nichten Van Dedem. Zij verkochten het in 1951 aan Mr. Frederik Henri baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen tot Windesheim. Bij de scheiding van zijn nalatenschap in 1975 werd de Velner toebedeeld aan zijn enige zoon en huidige eigenaar de heer J.A. de Vos van Steenwijk genaamd van Essen.