Het landgoed maakt onderdeel uit van een gebied met meerdere landgoederen zoals het direct zuidelijk gelegen De Colckhof en het oostelijk gelegen De Gunne. Landschappelijk gezien is er sprake van een landgoederenzone.

In oorsprong was er sprake van één landgoed Den Alerdinck. In 1868 werd de havezate met het park en een klein gedeelte van de gronden los van de rest van het landgoed verkocht en ontstonden er twee landgoederen: Den Alerdinck en Den Aleldinck II. Beide landgoederen zijn gelegen ten oosten van Laag Zuthem. Aan de noordzijde vormt het Overijssels kanaal de grens, aan de oostzijde de weg Zwolle – Raalte (N35) en aan de zuidzijde vormt de spoorlijn Zwolle-Raalte een grens.

Bijzonderheden

In de 17e en 18e eeuw stond de omgeving van Den Alerdinck bij hevige stormen onder invloed van de Zuiderzee. Als gevolg van de Zuiderzeevloeden van 1784, 1814 en 1825 zette het opgestuwde water van de IJssel en het Zwartewater delen van het landgoed ruim één meter onder water. Bernard J. van Sonsbeek (1772-1858) legde daarom een in 1830 voltooide, 3,6 kilometer lange dijk aan. In 1883 en 1895 keerde deze dijk het water.

Toen de streek in 1837 in waterschapsverband werd opgenomen slaagde Van Sonsbeeck er ondanks de dijkaanleg niet in om aan waterschapslasten te ontkomen. Het zou echter nog 130 jaar duren voordat de dijk definitief haar waterkerende functie verloor. De Afsluitdijk in de voormalige Zuiderzee was toen een feit.

Geschiedenis

De eerste vermelding van Den Alerdinck dateert van 1427: Beemt Alerding wordt vermeld als schatplichtige in schattingsregisters van West-Salland. In 1446 was het Egbert to Alerding die verrast werd door grote overstromingen als gevolg van het doorbreken van de IJsseldijken. Later verschijnen de namen Willem 't Alerdyng en Alert to Alerdyng in geschriften. In de 15e eeuw zal Den Alerdinck een boerderij of spieker geweest zijn. In 1648 wordt het huis officieel als havezate erkend.

In 1797 kocht Bernardus Josephus van Sonsbeeck Den Alerdinck, waarmee de eerste aanzet tot de aanleg van de huidige buitenplaats gemaakt werd. Van Sonsbeeck breidde het landgoed verder uit waardoor Den Alerdinck op een zeker moment  meer dan 200 hectare omvatte. Bernardus Josephus overleed in 1858 waarnaar zijn zoon Herman de volgende bewoner van de havezate werd. In 1865, tijdens een wandeling over het landgoed, overleed Herman.

Op 10 juli 1868 verscheen in de Provinciale en Overijsselse Courant een advertentie waarin Den Alerdinck te koop werd aangeboden. Het grootste deel van het landgoed werd aangehouden door de familie Van Sonsbeeck en bleef voortbestaan onder de naam Den Alerdinck II. In 1875 kwam dit landgoed door het huwelijk van Pauline E.F.M. van Sonsbeeck met Joan. M. baron van Voorst tot Voorst in het bezit van de familie van Voorst tot Voorst. Vandaag de dag is het landgoed nog steeds in eigendom van deze familie en kent het een omvang van circa 120 hectare waarvan 70 hectare landbouwgrond en 50 hectare bos en natuur.

De havezate met het park en een klein gedeelte van de gronden kwam in eigendom van C.W. baron van Dedem. Onder zijn leiding werden verschillende gebouwen afgebroken en kreeg het huis waarschijnlijk zijn huidige gedaante. Sinds 1985 is Wouter Koning de eigenaar van havezate Den Alerdinck met park, bossen en enkele landerijen. Hij heeft ervoor gezorgd dat Den Alerdinck werd omgevormd tot een gerieflijk huis, omgeven door een aantrekkelijk park.