Landgoed Frieswijk ligt ten noorden van Schalkhaar in de gemeente Deventer. Het is onderdeel van een grote landgoederenzone ten noorden en ten oosten van Deventer, Schalkhaar en Diepenveen.

Landgoed Frieswijk ligt ten noorden van het dorp Schalkhaar. Het landgoed kent een oppervlakte van circa 185 hectare. Ongeveer de helft van het landgoed bestaat uit landbouwgrond met bijbehorende boerderijen. Het overige deel van het landgoed bestaat grotendeels uit bos en houtwallen/landweren en voor een klein deel uit water. Het landgoed wordt beheerd door de Stichting Landgoed Frieswijk. De tot het landgoed behorende opstallen zijn te herkennen aan de blauw-witte luiken.

Bijzonderheden

Koolzaad
Op het landgoed wordt met toepassing van wisselbouw eens in de drie jaar enkele hectares koolzaad verbouw. De gele bloemen leveren in de bloeiperiode van eind maart tot half mei een prachtig beeld op en zijn aantrekkelijk voor bijen. Langs de akkers staan dan ook bijenkasten.

Bedevaartsoord
Volgens een oude legende was er in de Middeleeuwen een bedevaartsoord bij een 'Heilige Boom met een Maria beeld'. Als herkomstplaats wordt zowel genoemd een heilige eik bij Jonker Vriessen op de grens van Wijhe en Raalte als landgoed Frieswijk. Op boerderij de Tempelman (van oudsher een schuilkerk) vlakbij landgoed Frieswijk trof in 1922 een plaatselijke huisarts een Mariabeeldje van hout aan en bracht het naar de St. Nicolaaskerk in Schalkhaar. Sommigen menen dat dit de Madonna van Frieswijk uit de legenden is.  In 1991 schreef Thea Beckman ter gelegenheid van de Kinderboekenweek het boek 'Het wonder van Frieswijk', gebaseerd op dit verhaal.

Geschiedenis

In 1327 wordt er voor het eerst gesproken over het buurtschap 'Vrieswijhe bij Daventria'. Het betrof toen een leengoed van de bisschop van Utrecht. Het is onduidelijk wanneer de havezate tot stand kwam maar rond 1558 lijkt er al sprake van een aanzienlijk huis. In de loop van de 16e eeuw krijgt Frieswijk een adellijke woning in vorm van een heerschapswoning of een adellijke kamer aan een boerderij.

Aan het eind van de 16e eeuw kwam Frieswijk in handen van Johan van Middachten jr. In 1775 lieten Willem Theodoor van Middachten en Gijsbertha van Dorth een nieuw landhuis bouwen in Lodewijk de 16e stijl. De oprijlaan werd recht naar het huis toe aangelegd. Hiervoor werd de landweer, waar de weg oorspronkelijk parallel aan liep, doorgraven. Eind 18e eeuw raakte ook op Frieswijk de Engelse landschapsstijl in zwang. De rechte oprijlaan verdween om plaats te maken voor een hartvormige toegangsweg. Het park rondom de havezate werd tussen 1823 en 1861 ingericht als landschapspark.
De laatste stamhouder uit het geslacht Van Middachten had geen opvolging in de mannelijke lijn en daarmee kwam eind 19e eeuw Frieswijk in bezit van Richemonde van Middachten. Zij en haar man Antonius Franciscus Vos de Wael stelden Huize Frieswijk ter beschikking aan de paters van het CisterciĆ«nzer klooster Achel in Belgisch Brabant. Later zijn de paters van hieruit verhuisd naar Abdij Sion. In 1936 werd huize Frieswijk, na jaren van leegstand en wisselende huurders, gesloopt. Begin 20e eeuw stond er op Frieswijk ook een houten jachthuis dat prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina en een groot jachtliefhebber, in 1912 cadeau kreeg van de Noorse koning. Later werd het verplaatst naar Joppe bij Gorssel waar het sinds 1935 fungeert als jeugdherberg/Stayokay.

In 1950 werden de bezittingen van Vos de Wael ondergebracht in Stichting Landgoed Frieswijk. Vandaag de dag zijn er nog enkele elementen van de parkaanleg in het landschap te herkennen. Het historische hart van het landgoed wordt nu gevormd door het Oud Bouwhuis. Dit gemeentelijk monument werd in 1841 als koetshuis gebouwd op een gedempte hoek van de rechthoekige gracht. Nabij het Oud Bouwhuis bevindt zich de voormalige huisplaats. Deze plaats wordt gemarkeerd door een veldkei.

Vandaag de dag gaan op het landgoed landbouw en natuurschoon hand in hand met elkaar. Er zijn verschillende agrarische bedrijven actief op het gebied van akkerbouw en melkveehouderij.