Deze twee landgoederen liggen naast elkaar en worden door Natuurmonumenten als een geheel beheerd.

Aan het eind van de 19de eeuw verwierf de Enschedese textielfabrikant Albert Jan Blijdenstein langs beide zijden van de gemeentegrens van Enschede en Losser een groot oppervlak aaneengesloten gronden die voornamelijk uit heide bestonden. Blijdenstein was in 1888 een van de grondleggers van de Nederlandse Heidemaatschappij (Heidemij). De Heidemij wordt gezien als de initiator en katalysator van ontginning in Nederland. Zij introduceerde nieuwe cultuurtechnische technieken om heide succesvol te ontginnen. Tussen 1892-1902 ontgon de Heidemij het Haagse Bos en de Snippert.

Geschiedenis

Het Haagse Bos werd hoofdzakelijk ingericht voor houtproductie. Er werden rabatten (verhoogde kweekbedden) aangelegd waarop jonge naaldbomen werden geplant. De Snippert kent een duidelijk ander karakter. Ten behoeve van de wildstand en voor houtproductie verrezen hier bossen met douglas, lariks, grove den en eik. Er werden lanen aangelegd en landbouwgronden ingericht. Midden op het landgoed werd in 1912 een boerderij gerealiseerd: de Judithhoeve. De Judithhoeve is genoemd naar de dochter van Helmich Benjamin Blijdenstein. Onder zijn leiding is het landgoed aangelegd op gronden die door zijn vader, Albert Jan, waren aangekocht. Evenals zijn vader heeft Helmich Blijdenstein een bestuurlijke rol gespeeld bij de Heidemij. Helmich overleed in 1919 op vijftigjarige leeftijd. De Heidemij plaatste ter herinnering een gedenksteen bij de boerderij en plantte een lindeboom. Zowel de boerderij, de gedenksteen alsmede lindeboom zijn opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

Toen in 1928 de Natuurschoonwet van kracht werd behoorden het Haagse Bosch en de Snippert tot de eerste landgoederen die onder deze wet werden opengesteld. De Snippert en het Haagse Bos werden in respectievelijk 1965 en 1969 aangekocht door Natuurmonumenten. Door middel van natuurlijk beheer werden de productiebossen omgevormd naar natuurlijke bossen. Het gevarieerde en natuurlijke bos dat ontstaat, trekt meer dieren en planten. Op de beide landgoederen komen verschillende soorten spechten, zwarte mezen, kuifmezen en vuurgoudhaantjes voor. Onder de bomen op de Snippert staan bijzondere planten als grootbloemige muur, klaverzuring en bosaardbei. Op de oude graslanden van het Haagse Bos verwijdert Natuurmonumenten de rijke voedsellaag, waardoor natte heide en blauwe knoop hier weer groeien.