Landgoed Het Overvelde ligt ten noordoosten van Diepenveen, bij Deventer. Op het landgoed staan drie 'steltenbergen': een combinatie van stal en hooiberg.

Landgoed Overvelde ligt ten noordoosten van Diepenveen, bij Deventer. Het wordt van het zuiden naar het noorden doorkruist door de Boxbergerweg. Het landgoed valt hoofdzakelijk binnen de gemeente Deventer en is in totaal ruim 92 hectare groot.

Bijzonderheden

Op het landgoed staan drie zeer bijzondere "steltenbergen"; hooibergen met daaronder een stenen gebouw voor veestalling. Deze hooibergen zijn in de periode 2011-2014 weer volledig hersteld.

De familie van Coeverden (vader, moeder, zoon en dochter) met uitzondering van een gehuwde dochter, zijn begraven in een familiegraf op het landgoed.

Geschiedenis

De vroegst bekende kaart waarop Overvelde staat weergegeven, is de Topografische kaart van de Linie van de IJssel uit 1783, beter bekend als de Hottingerkaart.

Abraham Hendrik van Suchtelen -eigenaar sinds 1773- verkocht het landgoed van destijds ongeveer 80 hectare in 1814 aan Gerrit ten Kampe. Hij is de vermoedelijke bouwheer geweest van het herenhuis, waarvan het precieze bouwjaar niet meer te achterhalen is. Op grond van stijlmerken kan het huis gedateerd worden in het eerste kwart van de negentiende eeuw. J.J. van Coeverden (1829-1909), directeur van de Haagse ijzergieterij Prins Willem van Oranje, kocht "Het Overvelde" in 1884. Onder leiding van deze nauwgezette en ambitieuze industrieel werd het landgoed weer met ruim 30 hectare uitgebreid, zodat het ten tijde van zijn overlijden in 1909 ruim 61 hectare groot was. 

Laura en Eduard van Coeverden, beide ongehuwd en in notariƫle akten onveranderlijk aangeduid als "zijnde zonder beroep" namen het beheer van het landgoed van een kleine 62 hectare op zich, in 1910 getaxeerd op f 49.474,89. Zij breidden het landgoed in deruim 40 jaar daarna uit met 12 hectare. Bij deze uitbreidingen behoorde onder ander de boerderij "'t Nagel" die in 1913 werd aangekocht en "huize Boschoord".

Toen Eduard van Coeverden als langstlevende van de familie in 1956 kinderloos overleed, liet hij het landgoed bij testament onderbrengen in een stichting. Deze stichting voert nog steeds het beheer over het landgoed. Vanaf 1983 heeft de huidige bewoner veel herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Op de plaats van het voormalige koetshuis zijn een serre, veranda en een bijkeuken aangebouwd.