Een prachtig ontginningslandgoed, gesitueerd tussen het Buurserzand en landgoed Zonnebeek. Al rond 1900 zijn hier de eerste bossen aangeplant op de heidevelden en venen van het landgoed. Daardoor en door consequent beheer is een rijke lappendeken van verschillende soorten natuur ontstaan.

Landgoed het Waarrecht bevindt zich in zuidoost Twente en ligt tussen het Buurserzand (Natuurmonumenten) en landgoed Zonnebeek. Het is in particulier eigendom wordt beheerd vanuit de visie "Behoud en geniet". Het is een aaneengesloten gebied met een oppervlakte van 72 hectare en is gerangschikt onder de NSW. Ook  valt het deels onder Natura2000.

Geschiedenis

Landgoed Het Waarrecht (Buurse) is een restant van voormalige markegrond van Buurse. Bij de verdeling van de marke Buurse, zijn de gronden gekocht door de textielfamilie Elderink, daarna vererfd aan de familie Jannink.

De grondlegging van het huidige landgoed is ontstaan uit twee erven (uit 1834 en 1840) door Joost Maurits Elderink en Engelbert Elderink. Aan deze erven, die in hun oorsprong wellicht teruggaan tot de tijd toen Karel de Grote het land der Saksen gewelddadig onderwierp, waren verbonden rechten in de "Wahre"; het gemeenschappelijk grondgebied der Saksische Marke.

In de eerste helft van de 19e eeuw is door verwerving en uitruil van percelen de basis gelegd voor dit landgoed. Dit deel van het familiebezit heeft zijn oorspronkelijke naam 'het Wahr-recht' aan voornoemde rechten in de 'Wahre' ontleend. Van oudsher  bestaat het gebied uit heidevelden en venen. Rond 1900 is men begonnen met de ontginning en aanleg van bossen. Daardoor bestaat het landgoed nu uit verschillende ecosystemen zoals bos, heidevelden, veen, akkers en weilanden en heeft een grote variatie aan flora en fauna van vooral inheemse soorten.