Een prachtig ontginningslandgoed, gesitueerd tussen het Buurserzand en landgoed Zonnebeek. Al rond 1900 zijn hier de eerste bossen aangeplant op de heidevelden en venen van het landgoed. Daardoor en door consequent beheer is een rijke lappendeken van verschillende soorten natuur ontstaan.

Landgoed het Waarrecht bevindt zich in zuidoost Twente en ligt tussen het Buurserzand (Natuurmonumenten), landgoed Zonnebeek en het Witteveen. Het is in particulier eigendom en wordt beheerd vanuit een lange termijn visie van "behoud, verbeter en geniet". Het is een aaneengesloten gebied met een oppervlakte van circa 80 hectare en vormt onderdeel van Natura2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen.

Bijzonderheden

Momenteel vinden er een aantal projecten plaats die bijdragen aan het herstellen van de originele hydrologische situatie (van voor 1930). In parallel wordt er gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de droge en natte heide's op het landgoed. Periodiek lopen Bentheimer schapen rond over de heide om gras en jonge twijgjes kort te houden.

Geschiedenis

Landgoed Het Waarrecht is een restant van voormalige markegrond van Buurse. Bij de verdeling van de marke Buurse, zijn de gronden gekocht door de textielfamilie Elderink, daarna vererfd aan de familie Jannink.

De grondlegging van het huidige landgoed is ontstaan uit twee erven (uit 1834 en 1840) door Joost Maurits Elderink en Engelbert Elderink. Aan deze erven, die in hun oorsprong wellicht teruggaan tot de tijd toen Karel de Grote, waren verbonden rechten in de "Wahre"; het gemeenschappelijk grondgebied der Saksische Marke.

In de eerste helft van de 19e eeuw is door verwerving en uitruil van percelen de basis gelegd voor dit landgoed. Dit deel van het familiebezit heeft zijn oorspronkelijke naam 'het Wahr-recht' aan voornoemde rechten in de 'Wahre' ontleend. Van oudsher bestaat het gebied uit heidevelden en venen. Rond 1900 is men begonnen met de ontginning en aanleg van bossen. Daardoor bestaat het landgoed nu uit verschillende ecosystemen zoals bos, heidevelden, veen, akkers en weilanden en heeft een grote variatie aan flora en fauna van vooral inheemse soorten.