Het landgoed ligt tussen Ommen en Lemele en tussen de Archemerberg en de Beneden Regge. Het landgoed is uniek door haar geïsoleerde ligging aan de Regge, het kleinschalige agrarische landschap en het landgoedkarakter.

Rondom het in 1923 naar ontwerp van A. de Maaker gebouwde huis ontwierp de bekende tuinarchitect L.A. Springer een complex van tuinen. In het midden van de jaren negentig van de twintigste eeuw waren deze vervallen en in onbruik geraakt. In opdracht van de particuliere eigenaar is een herstelplan gemaakt voor achtereenvolgens de rozentuin, de bloementuin, de zwembadtuin, de entreetuin en de siermoestuin.

Geschiedenis

Omstreeks 1680 werd Thomas van Muyden,een patriciër uit Zwolle, beleend met het Hof te Archem wat hij kort daarvoor gekocht had. Uit de koopbrief blijkt dat er toen een kleine spieker stond met rondom een gracht.
Deze 17e eeuwse kleine spieker, mogelijk met drie zadeldaken bleef intact tot de afbraak in 1925. In 1790 heeft een uitbreiding plaatsgevonden, waarbij vóór het huis een lage vleugel van één verdieping verrees en alles ter bedekking van oude bouwnaden werd gepleisterd.
Na de aankoop door de Van Muydens, werd het grondbezit steeds uitgebreid maar de spieker bleef het centrum en de woonplaats van de eigenaar van het landgoed. Hij was tevens erf-markenrichter, waardoor bij de markenverdeling hem het grootste gedeelte van de marken toebedeeld werd. In de loop der tijd kon hij ook gemakkelijk de woeste gronden van de boeren verwerven. Zo ontstond een landgoed met als middelpunt een kleine buitenplaats. Door een huwelijk met een dochter Van Muyen ging het landgoed Huis Archem in 1748 naar de familie Van der Wyck.
Op Archem zette architect De Maaker voor de heer en mevrouw van der Wyck-Speelman in 1925 een nieuw huis neer volgens voorbeeld van Boschbeek bij Aerdenhout. Het oude spieker werd afgebroken. Inwendig werd het huis gedecoreerd met historische interieurgedeelten, afkomstig uit Dordtse huizen. Om het oude huis stonden veel oude bomen en het voorplein was grotendeels belommerd. Op advies van Leonard Springer werd echter een zonnig voorplein gemaakt, waaraan veel bomen ten offer vielen. Halverwege de werkzaamheden liet men Springers plan, dat een uitzicht in het voorgelegen park nastreefde, varen, waardoor een aantal oude bomen bleef bestaan. Deze staan nu nog steeds in het gazon voor het huis.

Het feit dat het huis, landgoed en omgeving kleinschalig zijn gebleven en dat bijzondere elementen nog steeds herkenbaar zijn, is voor een belangrijk gedeelte de verdienste geweest van het gevoerde beleid van landgoed Huis Archem.