Het wit gestucte Spijkerbosch komt goed tot zijn recht in het omringende parklandschap. Het oude park met fraaie vijver is onlangs geheel hersteld.

Aan het eind van een dubbele oprijlaan ligt Landgoed Spijkerbosch. Na een periode van verval rond de jaren '60 van de vorige eeuw, zijn de huidige eigenaren bezig om het landgoed weer tiptop in orde te brengen. De grachten zijn gebaggerd, de oprijlaan opnieuw ingeplant, de boomgaard en moestuin staan er weer prachtig bij. Ook het huis heeft zowel van binnen als van buiten een facelift gekregen, met als kroon op het werk het torentje wat weer teruggeplaatst is na jaren afwezigheid.

Bijzonderheden

De eeuwenoude oprijlaan naar het Huis Spijkerbosch bestond voor ca. 80% uit eik en ca. 20% uit beuk. In de loop der jaren waren er gaten in de laan gevallen en was een aantal bomen minder vitaal geworden. Vanwege de menging van boomsoorten is het onverstandig om de nieuwe bomen in een bestaande laan te plaatsen. De laan van Spijkerbosch is daarom gekapt (ca. 160 bomen in totaal) en in historisch plantverband terug geplant met één boomsoort.

De naam Spijkerbosch is afgeleid van het woord spieker of spijker wat zijn herkomst heeft uit het Latijn. Hierin is "spicarium" een opslagplaats voor graan (=spica). Het Spijkerbosch is dus waarschijnlijk ontstaan als graanopslag; een klein stenen gebouwtje in het bos. In de loop der eeuwen werd het gebouwtje steeds verder uitgebouwd en verfraaid tot wat het nu is.

Geschiedenis

Over de geschiedenis van het Spijkerbosch is niet zoveel bekend. De eerste keer dat het landgoed genoemd wordt, is in een notitie van de Drost van Salland; Seijno Mulerth. Deze constateerde in 1551 dat de Lange Stouwdijck erg verwaarloosd was en riep de onderhoudsplichtigen op om deze te komen herstellen. De locatie van deze dijk wordt nauwkeurig omschreven als "bij Ketelersgadt gelegen tusschen Spijkrebusch ende die Soestweteringhe". De eerste afbeelding van het huis komt vermoedelijk uit 1731 en is een pentekening van Cornelis Pronk. Ook is er een tekening van Abraham de Haen. Op deze prenten is de spieker te zien als twee aan elkaar gebouwde huizen, met een zadeldak. Op de muurankers is het jaartal 1611 te zien. Bij de restauratie 400 jaar later (in 2011) is een muursteen gevonden met dit jaartal erop. Opzij van het hoofdhuis, waar ook nu nog het koetshuis staat, is een bijgebouw te zien dat door een tuinmuur aan het hoofdhuis verbonden is. In die tijd staan Jonker Jan Krijt en zijn vrouw Arnolda van Baerle genoemd als eigenaar van Spijkerbosch. De familie Krijt heeft het landgoed tot het eind van de 18de eeuw in handen gehad en het Spijkerbosch was in die tijd een belangrijk toevluchtsoord voor de Katholieken.

Spijkerbosch vanaf de 19de eeuw

Tegen het eind van de 19de eeuw werd het landgoed verkocht aan de heer Rutger Jan Schimmelpenninck, die indertijd directeur was van de Deventer Capsulefabriek (Deventer DAIM). De Schimmelpennincks hebben het Huis geheel verbouwd in eclectische stijl. Rond de eeuwwisseling werd het hele goed verkocht aan de familie van Hoevell tot Nijenhuis. Spijkerbosch bestond toen uit 30 percelen waaronder "het heerenhuis, koetshuis, tuin met bloem- en druivenkasen, broeibakken, vijver, wandelingen, bosch- bouw en weiland, ... tuin met vruchtboomen ... opgaand bosch ... terrein van vermaak". In 1914 kocht de heer mr. dr. J. Luden, Spijkerbosch voor zijn dochter Marie. Zij was getrouwd met S.J. Graaf van Limburg Stirum, waardoor het landgoed in de familie Van Limburg Stirum terecht kwam.

Tuinarchitectuur

In 1783 lagen hoofdgebouw en koetshuis nog op een vrijwel vierkant terrein, met rechte slotgrachten omgeven. Onder invloed van de destijds heersende mode in tuin- en parkaanleg, werd deze parkaanleg omgevormd van een klassieke Franse stijl naar een Engelse landschapsstijl met als bijzonderheid de aanplant van Amerikaanse exoten. Toen werd ook de rechthoekige gracht vergraven tot een landschappelijke vijver met een uitstulping aan de oostkant van het Huis. De rechte plantvakken uit de 18de eeuw moesten indertijd wijken voor een meer landschappelijke, gebogen stijl. Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw raakte de buitenplaats in verval. Intussen is er weer flink in het landgoed geïnvesteerd: niet alleen is het hele huis gerenoveerd, ook is - met subsidie van de provincie - de park- en tuinaanleg weer in ere hersteld.