Het landgoed Zorgvliet ligt ten noordoosten van Diepenveen en heeft een historische buitenplaats. Een oude boerderij is beschikbaar als vakantiehuis.

Het landgoed Zorgvliet ligt ten noordoosten van Diepenveen, tussen de Boxbergerweg en de vroegere spoorlijn Deventer - Raalte. Het landgoed ligt geheel in de gemeente Olst-Wijhe. De totale oppervlakte omvat ruim 20 hectare, waarvan 10 hectare is aangewezen als Historische Buitenplaats.

Bijzonderheden

Veel historische landgoedtuinen in Overijssel combineerden eeuwenlang schoonheid met productie. De moestuin is hiervan een voorbeeld. Deze delicate balans is tot begin 1900 redelijk in stand gehouden. Door de industrialisatie nam het nut van de zelfvoorzienendheid op buitenplaatsen echter af, waardoor deze elementen in verval zijn geraakt. Ook in de tuin van landgoed Zorgvliet lag een grote moestuin, welke in onbruik was geraakt. De laatste jaren is echter gewerkt aan het opnieuw in gebruik nemen ervan. Recent zijn met een subsidie van de provincie Overijssel nieuwe banden om de teeltvakken aangebracht en is de fruitkas gerestaureerd. Eerder al zijn de hooibergen op het landgoed hersteld en is de vijver uitgebaggerd en deels beschoeid. In de weilanden lopen tegenwoordig zoogkoeien van de rassen MRIJ en Brandrood met hun kalveren.

Geschiedenis

De geschiedenis van Zorgvliet gaat terug tot halverwege de achttiende eeuw. In deze periode vinden we een katerstede genaamd het Slief en het terrein heeft dan voornamelijk een agrarische functie. In de volkstelling uit 1748 worden Jannes Bouwmeester en Jan Slief 'in de kamer' genoemd.

In 1751 wordt de katerstede Slief genoemd in een staat van goederen en effecten van de overleden vrouw Johanna Elsabe Schulenburgh, weduwe van Jacob Schollius. In 1807 komt de naam Zorgvliet voor het eerst voor; 'Het erve en goed Sleef of Zorgvliet genaamd leggende ten zuiden van 't Erve 't Nagel en noordwaarts Erve Schuttendal.' Eigenaresse is Mevr. Wed. Smith geboren Reminck. Na een aantal verervingen en verkopen komt Zorgvliet in 1839 in eigendom bij Willem Ankersmit. Het terrein heeft nu een oppervlak van ca. 23 hectare. Na het overlijden van W. Ankersmit wordt zijn vrouw, Johanna Elizabeth de Lange, op 14 juli 1855 eigenaar. Op de Topografische Militaire Kaart is de aanleg uit ca. 1850 weergegeven. Op 14 juni 1869 wordt Zorgvliet door de nazaten van Willem Ankersmit geveild.

Volgens het veilingboekje bestaat het landgoed uit: "...een bijna geheel nieuw heerenhuis... koetshuis en stalling, tuin met fijne vruchtboomen, goudvischkom, schaduwrijke wandelingen met opgaande eiken en beukeboomen en bekoorlijke vijvers, akkermaalsbosschen, bouw- en weiland, boerderij met kapitale bouwmanswoning en eene katerstede, alles aan elkander gelegen."

Het terrein is uitgebreid, want Zorgvliet heeft een oppervlakte van ca. 45 hectare. Via de familie van Doorninck en Ankersmid komt het landgoed in 1910 bij Willem Baron Bentinck van Schoonheten, burgemeester van Olst terecht. Volgens dhr. Wijers, de huidige eigenaar Zorgvliet, heeft er op Zorgvliet een koepel gestaan in de vorm van een draaibare hooiberg(!). Deze koepel is aan Bentinck aangeboden door de inwoners van de gemeente Olst. De vorm van de theekoepel is een verwijzing naar de hooiberg in het gemeentewapen van Olst. Op het terrein is een fundament van deze koepel aanwezig. Van 1936 tot 1950 wordt Zorgvliet bewoond door mr. A.G.A. Ridder van Rappard, burgemeester van Olst. De aanleg in deze tijd is weergegeven op luchtfoto uit 1944 en 1949 Na 1950 is Zorgvliet bewoond door de familie Craandijk. In deze tijd is pal ten oosten van het huis een dubbele woning gebouwd.

De huidige eigenaar de heer E.J. Wijers heeft het landhuis Zorgvliet, de dubbele woning en het park in 1983 van de familie Craandijk gekocht. Het landgoed besloeg toen in totaal 4,5 hectare. In 1989 kon de boerderij geheel in het oosten nabij de voormalige spoorlijn met 10 hectare landbouwgrond van de familie Boschloo (eigenaar/bewoner van boerderij het Slief) gekocht worden. In 1991 staakte de familie Boschloo haar agrarische activiteiten op de boerderij het Slief en verkocht deze met de resterende 5,5 hectare grond aan het landgoed. Hiermee heeft het landgoed haar huidige vorm verkregen.