Publicaties

Publicaties

Als u meer wil weten over de landgoederen in Overijssel, zijn er talloze boeken beschikbaar. Vaak zijn ze niet meer nieuw leverbaar, maar wel te verkrijgen in bibliotheken en in antiquariaten.

Trouw aan Twente - Stichting Edwina van Heek

Trouw aan Twente
Trouw aan Twente

Stichting Edwina van Heek heeft tot doel het in standhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. Deze 'grande dame' is al vijfenzeventig jaar trouw aan haar doelstellingen en sterk verweven met het Twentse land. Zij beheert twee landgoederen, Zonnebeek bij Enschede en Singraven bij Denekamp. Huis Zonnebeek is het voormalige woonhuis van de textielfabrikant Jan Bernard van Heek (1863-1923) en zijn Amerikaanse vrouw Edwina van Heek-Ewing (1872-1945). 
Het boek gaat in op het verleden, heden en de toekomst van Singraven en Zonnebeek en bevat prachtige oude en nieuwe foto's van beide landgoederen en hun bewoners.

Trouw aan Twente - Stichting Edwina van Heek, 2021, ISBN 9789462623354, Eugenie Mogendorff-ter Kuile, Waanders Uitgevers

Den Aalshorst – Levensverhaal van een landgoed

Den Aalshorst
Den Aalshorst

Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het huidige huis Den Aalshorst in Dalfsen is in 2021 het boek 'Den Aalshorst – Levensverhaal van een landgoed' uitgegeven. Het boek is gewijd  aan de rijke historie van het landgoed, vanaf het prille begin als boerenerf in de Middeleeuwen tot vandaag de dag. Centraal staat de zoektocht naar wat er is achtergebleven van de leefwereld van de mensen die hier vroeger hebben gewoond en gewerkt.

Den Aalshorst – Levensverhaal van een landgoed, 2021, ISBN 9789462622876, Jan ten Hove, Waanders Uitgevers

Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht

Kastelenlandschap
Kastelenlandschap

Noordoost-Nederland staat niet bekend als een kasteelrijke regio. Toch stonden hier in de middeleeuwen ten minste 134 bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen. Dit gebied, dat bekend stond onder de naam Oversticht, maakte in de late middeleeuwen deel uit van het prinsbisdom Utrecht. In haar proefschrift analyseert Diana Spiekhout de ontwikkeling van de Overstichtse kastelen in relatie tot ruimte en tijd tussen 1050 en 1450.

Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020, ISBN 978-90-5345-273-8, Diana Spiekhout, Uitgeverij Matrijs

Heren op het land

Heren op het land
Heren op het land

De enorme groei van de Twentse textielindustrie in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is kenmerkend voor Twente, en uniek voor Nederland. De aanleg van de landgoederen van textielfabrikanten heeft een ongekende invloed gehad op het Twentse landschap. In het boek Heren op het land wordt uitgebreid ingegaan op de (cultuur)historie van de textiellandgoederen en -buitenplaatsen.

Heren op het land, Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten, 2013, ISBN 9789491196300, Anneke Coops & Mascha van Damme.

Groene Parels in Overijssel

Groene Parels in Overijssel
Groene Parels in Overijssel

Het boek Groene Parels in Overijssel toont de riante collectie van landschapsparken die in de periode 1780-1830 in Overijssel werden aangelegd. Het boek biedt een breed overzicht van de groene rijkdom die Overijssel omstreeks 1830 bezat.

Groene parels in Overijssel; wandelen door lommerrijke landschapsparken 1780-1830, 2019, ISBN 9789462622258, Willemieke Ottens, Els van der Laan-Meijer en Karin Bevaart.

Kassen in Nederland 1650-1950

Kassen in Nederland
Kassen in Nederland

Eind 2019 verscheen het boek Kassen in Nederland 1650-1950. Het boek is het eerste standaardwerk over dit onderwerp en vertelt de geschiedenis van  bestaande en verdwenen historische kassen in Nederland, op onder andere buitenplaatsen en landgoederen. Het werk is het resultaat van jarenlang onderzoek door de Werkgroep Historische Kassen in Nederland, bestaande uit medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en specialisten uit het veld en omvat 780 pagina's en bijna 900 afbeeldingen. Via printing on demand wordt het boek bij voldoende animo gedrukt. Het boek is online gratis raadpleegbaar via www.kasseninnederland.nl.

De Havezaten in Twente en hun bewoners

De Havezaten in Twente en hun bewoners
De Havezaten in Twente en hun bewoners

Het mooie landschap van Twente wordt verrijkt door een groot aantal havezaten, edelmanswoningen waaraan de bezitters zekere staatkundige rechten konden ontlenen. Ofschoon zij van een roemrijk verleden getuigen, is de geschiedenis van al die huizen en hun bewoners vaak zeer bewogen. Tegenover omvangrijke bouwplannen, indrukwekkende interieurs en schitterende tuinaanleg, staan evenzo vaak oorlog, verval en armoede.
Deze uitgave bevat inleidende hoofdstukken over onder meer het bestuur van het gewest Overijssel en de ontwikkeling van de havezaten en de bijbehorende tuinen. Verder wordt veel aandacht besteed aan de riddermatige families en hun adellijk standsbewustzijn en aan de voor de kennis van de havezaten belangrijke kaarten en tekeningen.
In dit uitzonderlijk rijk geïllustreerd boek komt de historie van de 42 afzonderlijke Twentse havezaten uigebreid aan de orde, vanaf de vroegste tijd tot heden.

Auteurs: A.J. Gevers en A.J. Mensema
Uitgeverij W Books B.V.

De Havezaten in Salland en hun bewoners

De Havezaten in Salland en hun bewoners
De Havezaten in Salland en hun bewoners

Het oude gewest Overijssel telde vele havezaten. Deze ridderhofsteden en kastelen, die de bezitters doorgaans politieke stem gaven in hun gewest, lagen verspreid over de drie Overijsselse kwartieren. Het Land van Vollenhove had er 20; Twente 42; Salland telde niet minder dan 74, meer dan de helft van het totaal. De havezaten van Twente werden in 1911 beschreven door G.J. ter Kuile sr. Dit werk werd herdrukt in 1974. In 1995 verscheen een geheel nieuw boek 'De havezaten in Twente en hun bewoners' van de hand van jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema. J. Westra van Holthe behandelde in 1958 de havezaten uit het land van Vollenhove. De Sallandse havezaten bleven lange tijd onbehandeld, mede vanwege hun grote aantal. De auteurs Gevers en Mensema. beiden verbonden als archivaris aan het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle, hebben die leemte in de Overijsselse geschiedschrijving opgevuld.

Auteurs: A.J. Gevers en A.J. Mensema